Tra Cứu Kết Quả Thi Đánh Giá Năng Lực Năm 2019

Thí sinh nhập họ tên hoặc số báo danh để tra cứu điểm thi ĐGNL đợt 4 (Ngày Thi: 22/08/2019):

SBD Họ và Tên Ngày Sinh Ngành Điểm Kết quả
Top