CHƯƠNG TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Đây là chương trình học hoàn toàn mới được HIU xây dựng dựa trên các khung chương trình đào tạo quốc tế tại các trường đại học uy tín.

Bên cạnh đó có cập nhật các môn học thực hành bám sát theo nhu cầu và sự phát triển của xã hội, các tân sinh viên được học tại cơ sở hiện đại bậc nhất và trải nghiệm các dịch vụ sinh viên tuyệt vời tại “con tàu tri thức” 25 tầng.
Top