Tin Tuyển sinh 2018

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo tuyển sinh cao học các ngành, chuyên ngành cụ thể như sau: Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị du lịch; Quản trị kinh doanh chuyên ngành Luật kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng; Việt Nam học; Khoa học máy tính.
Top